نوشته‌ها

کپسول های آتش نشانی

ایمنی کپسول آتش نشانی

ایمنی کپسول آتش نشانی

Fire Extinguisher

یکی از پرکاربردترین و در دسترس ترین وسایل خاموش کننده آتش کپسول آتش نشانی است. کپسول های خاموش کننده براساس استاندارد به انواع زیر تقسیم می شوند.

  1. کپسولهای حاوی آب تحت فشار
  2. کپسول های پودر و گاز
  3. کپسول گاز CO2 (دی اکسید کربن)
  4. کپسول هالوژن

کلمات کلیدی: دستورالعمل کپسول های آتش نشانی,ایمنی کپسول آتش نشانی,Fire Extinguisher,نکات ایمنی کپسول آتش نشانی,کپسول های آتشنشانی,انواع کپسول های اتش نشانی,نحوه استفاده از کپسول های اتش نشانی, خطرات کپسول های آتش نشانی

در تمام محیط کاری برحسب نوع شغل باید از کپسول های اطفاء حریق متفاوتی استفاده شود.

انواع مواد قابل اشتعال:

بطور کلی انواع مواد سوختنی و قابل اشتعال که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستيد عبارتنداز:

1- مواد سوختنی جامد ( مانند چوب، پارچه،لاستيک و … )

2- مواد سوختنی مايع ( مانند فراورده های نفتی، الکلها و …)

3- مواد سوختنی گازی ( مانند انواع گازهای قابل اشتعال مثل بوتان، متان، استلين و …)

اطلاعات بیشتر