نوشته‌ها

ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی

ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی

ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی

ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی

Consequence Assessment in Process Industries

تعریف پیامد:

پيامد، معياري از شدت آسيب هاي وارد شده به سيستم در اثر وقوع مخاطرات مختلف مي باشد.

دسته بندی حوادث فرایندی (Process Accident Classification)

حوادث فرایندی

حوادث فرایندی

 

در بخش با موضوعات زیر آشنا می شوید:

 • حادثه پتروشيمي پرديس در سال ( 2010)
 • حادثه پتروشيمي جم در سال ( 2010)
 • حادثه خط لوله گاز سرخس در سال ( 2010)
 • حادثه خط لوله سراسري گاز سال ( 2004)
 • رویه ارزیابی پیامد (Consequence Assessment)
  • مراحل ارزيابي پيامد
 • تعیین اهداف ارزیابی پیامد
  • جانمايي واحدهاي فرآيندي
  • موقعيت يابي واحدهاي فرآيندي
 • شرح واحد فرایندی تحت بررسی
  • منابع استخراج خواص مواد
 • شناسایی مخاطرات (Hazard Identification)
 • تعیین و تحلیل سناریوها (Credible Scenarios)
 • نحوه تعريف سناريو در نرم افزار
 • مدل سازي پيامد Consequence Modeling
  • مدل انتشار PHAST
 • انتشار گازهای سمی Toxic Dispersion
  • معيارهاي ارزيابي ميزان سميت مواد
  • ERPG
  • TLV
  • IDLH
  • تعيين احتمال تلفات ناشي از انتشار گاز سمي
 • حد اشتعال پذیری
 • انواع آتش ها
 • تاثيرات تشعشع آتش
 • تعيين احتمال تلفات ناشي از تشعشع
 • انفجار و مدل سازی آن
 • کنترل و کاهش پیامد (Consequence Control and Mitigation)

موضوعات بالا را در قالب فایل pdf به صورت مستقیم دانلود کنید:

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدلسازی پویای ریسک, حوادث و خطای انسانی در سیستم های فرآیندی

مدل سازی پیامد انفجار مواد

⇐  نرم افزارهای مدل سازی حوادث