نوشته‌ها

صدا و اثرات آن

بررسی سر و صدا در صنعت

بررسی سر و صدا در صنعت

بررسی سر و صدا در صنعت

سروصدا

در بین تمام آلاینده های شغلی سروصدا بیشترین میزان انتشار را داشته و تقریبا در هر صنعتی وجود دارد . سروصدا نه تنها بروز بیماری ، بلکه سبب آزار برآشفتگی فرد نیز می شود ، ایجاد تداخل در مکالمات و ممانعت از سمع اصوات به عنوان یکی از استرسهای عمومی ، سروصدا زمینه را برای بروز مشکلات قلبی عروقی فراهم می آورد ، مهمترین اثر آن در جهت ایجاد کاهش شنوایی در افراد در معرض می باشد .

عقیده بر آن است که کاهش سروصدای محیط در حدی که مانع بروز اثر سیستم شنوایی گردد ، از بروز سایر عوارض آن نیز جلوگیری می نماید .
تراز فشار صوت مجاز برای ۸ ساعت کار روزانه و ۴۰ ساعت هفتگی dbA قاعده برای نصف شدن مدت زمان مواجه db سازمان یا کشور توصیه کننده یا بکار گیرنده

اطلاعات بیشتر