نوشته‌ها

حمل و نقل (Transportation)

حمل و نقل (Transportation)

عنوان

حمل و نقل (Transportation)

موضوعات:

تصادافت حمل و نقلی (Transportation accidents )

 • مشکلات
 • توالی واقعه
 • برخورد از جلو
 • تصادم از جلو
 • واژگونی
 • برخورد ثانویه
 • موارد با ارزش و ایمن ساز در تصادفات

کنترل خطرات حمل و نقل(Controling Transportation Hazards )

 • وسایل نقلیه
 • استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه موتوری آمریکا (FMVSS)
 • اپراتورها
 • تسهیلات
 • محیط ها
 • بافت اجتماعی٬ سیاسی و مدیریتی

بازسازی تصادف (Accident Reconstruction)

سایر حالات حمل و نقل (Other Forms of Transportation)

حمل و نقل مواد خطرناک (Transportation of hazardous materials)

 • تعریف و تشخیص
 • جدا سازی و مجزا کردن مواد
 • محدودیت مقادیر
 • قوانین ذخیره سازی
 • انتخاب وطراحی بسته بندی
 • برچسب گذاری
 • بخش تعریف حمل و نل مواد خطرناک
 • مسیرهای محدوده حمل و نقل
 • بارنامه محموله
 • گزارش های رویداد

برای دیدن مطلب فایل پیوست شده را دانلود کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید