نوشته‌ها

مفاهیم و کمیات اندازه گیری ارتعاش

مفاهیم و کمیات اندازه گیری ارتعاش

مفاهیم و کمیات اندازه گیری ارتعاش

Vibration measurement concepts and quantities

ارتعاش یا لرزه یکی ار عوامل همراه با صدا در محیط های صنعتی است. ارتعاش برخی مواقع تشدید کننده صدا و حتی, علت ایجاد یا منبع تولید صدا نیز می تواند باشد. در برخی تعاریف عنوان شده است که ارتعاش امواج صوتی با تواتر پایین (کمتر از 2000 هرتز) در اجسام سخت است. اما از نظر فیزیک, ارتعاش یک حرکت نوسانی جسم حول نقطه تعادل آن است. انچه که در ارتباط بین ارتعاش اجسام در محیط و انسان ( از نظر بهداشتی) حائز اهمیت است این است که انرژی امواج ارتعاشی در تماس مستقیم با اعضا و اندام ها می تواند در محدوده هایی مخاطره آمیز باشد.

اطلاعات بیشتر