نوشته‌ها

مقیاس ها و واحد ها در روشنایی + سوالات کنکور

مقیاس ها و واحد ها در روشنایی + سوالات کنکور

عنوان

مقیاس ها و واحد ها در روشنایی + سوالات کنکور

موضوعات:

  • شار تشعشعی
  • زاویه فضایی
  • شدت نور
  • ضریب بهره نوری تشعشعات
  • درخشندگی یا لومینانس
  • بهره نوری و راندمان منابع روشنایی
  • تباین
  • پرسشهای چهار گزینه ای
  • پاسخنامه

شار تشعشعی(Radiation Flux)

عبارت است از کل توان تشعشعات الکترومغناطیسی که از یک جسم خارج شده و یا جسم دریافت نموده است که شامل اشعه مرئی و غیر مرئی می باشد واحد اندازه گیری آن وات است مقداری از این شار تشعشعی را که در بازتاب رویت (۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ انگستروم) قرار دارد شار نورانی یا جریان نوری می نامند(Luminous Flux). بعبارتی دیگر شار نورانی آن قسمت از توانی  است که جسم نورانی تشعشع می کند و بوسیله چشم به صورت نور احساس می شود. چنانچه گفته شد کلیه تشعشعات بوسیله چشم قابل رویت نمی باشند و با توجه به منحنی حساسیت چشم فقط قسمتی از تشعشعات الکترومغناطیسی قابل رویت هستند.

لومن (Lumen)

واحد اندازه گیری جریان نور است که هر لومن از نظر عددی برابر ۱/۶۸۰ وات در طول موج ۵۵۵ انگستروم می باشد و برای جریان نوری است که از یک منبع نورانی نقطه ای شکل به شدت یک شمع استاندارد و در زاویه فضایی به اندازه یک استرادیان منتشر می شود. بعبارت دیگر اومن مقدار نوری است که سطح یک فوت مربع را با شدت یک فوت کندل روشن می کند. در حقیقت باید سطح مذکور کروی باشد تا فاصله تمام نقاط آن از منبع روشنایی به اندازه شود.

فوت کندل(Foot-candle): عبارت است مقدار نوری که از یک شمع استاندارد در فاصله یک فوتی به سطحی به وسعت یک فوت مربع که عمود بر مسیر تابش باشد٬ می تابد.

فوت کندل=یک لومن/یک فوت مربع


برای دیدن ادامه مطلب فایل پیوست شده را دانلود کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید