نوشته‌ها

پایان نامه ارگونومی - ارزیابی پوسچر

نمونه پایان نامه کامل ارگونومی دوره کارشناسی

نمونه پایان نامه کامل ارگونومی دوره کارشناسی

چکیده:

آسیب های اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار در صنایع یا ساختمان می باشند. این آسیب ها در اثر تخریب بافتت های اسکلتی-عضلانی طی ماه ها و سالها تماس و کارهای تکراری که در اثر حرکت بدن و حملبار انجام می شود ایجاد می شود. روش MAC ابزاری برای شاغلین ایمنی و بهداشت کار است تا بتوانند میزان مواجهه با خطرات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار را ارزیابی کنند. اساس عمل ارزیابی MAC طبق عملکردهای غلط در بررسی جز به جز تشخیص داده شوند و امتیاز در آن صورت می گیرد و در سه بخش طراحی بررسی می شود:

 1. بلند کردن اجسام
 2. حمل کردن اجسام
 3. رسیدگی عمومی

در این روش با استفاده از دید و عکسها و فیلم ها می توان بر عملکرد کارگر در این سه حالت مورد بررسی قرار داد و با توجه به این عملکرد امتیاز دهی در آن صورت می گیرد و میزان خطر درگیری کارگر در ان قسمت مورد بررسی و راهکار اصولی برای انجام ان صورت می گیرد.

فهرست:

فصل اول: کلیات تحقیق ارگونومی

 • تعاریف
 • علم ارگونومی
 • علل پیدایش
 • اتباط ارگونومی با سایر علوم
 • وضعیت بدن هنگام کار
 • تشخیص وضعیت های بدنی مناسب

فصل دوم: بلند کردن دستی بار

 • آمار آسیب های کمری ناشی از بلند کردن بار
 • الگوی بیومکانیک بلند کردن بار
 • روش معروف درست بلند کردن بار
 • دستور کارها و استانداردهایی برای بلند کردن بار
  • معاله NIOSH 1991 برای محاسبه حمل دستی بار
  • دستور کارهای جامعه ی اروپا
 • راهبردهایی برای حمل و نقل مواد اشیاء

فصل سوم: ارزیابی پوسچر به روش MAC

 • مقدمه
 • MAC
 • ساختار
 • چگونه ارزیابی کامل می شود
 • راهنمایی ارزیابی برای حمل بلند کردن اجسام

فصل چهار: نتیجه گیری

منابع

پایان نامه در 108 صفحه و در قالب فایل PDF تهیه شده که به صورت مستقیم از لینک زیر قابل دانلود است.