نوشته‌ها

ایمنی و بهداشت حرفه ای

کلیات بهداشت کار (pdf)

کلیات بهداشت کار (pdf)

کلیات بهداشت کار (pdf)

ارتقا و حفظ بالاترین درجه از احساس خوب بودن کارگران از نظر فیزیکی٬ ذهنی و اجتماعی در همه مشاغل

Promotion and Maintenance Mental and Social،of the highest degree of Physical Well being of workers in all occupations

سلامتی

رفاه کامل جسمی٬ روحی٬ روانی و اجتماعی

بیماری

کاهش سطح سلامتی

بهداشت

ارتقا سطح سلامت

حال با توجه به تعریف فوق افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند.

۱- افراد سالم

۲- افراد آسیب پذیر و مستعد بیمار

۳-افراد بیمار٬ افرادی که به طور واضح و شناخته شده و افرداری با بیماری نهفته

۴- افراد داری محدودیت و معلولیت 

  • هرگونه سوالی در رابطه با کلیات بهداشت کار (pdf) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول ایمنی و بهداشت کار و جلوگیری از حوادث

اصول ایمنی و بهداشت کار آریافر

مدیریت ایمنی و بهداشت کار