نوشته‌ها

مهمترین منابع بهداشت حرفه ای

جزوه ایمنی و بهداشت حرفه ای

جزوه ایمنی و بهداشت حرفه ای

Occupational health and safety booklet

این جزوه حاصل انتخاب محتوا و سرفصل دروسی است که توسط واحد برنامه ریزی آموزش انتخاب و در اختیار مولف قرار گرفته است و در 60 صفحه به صورت خلاصه و مفید جمع آوری شده است. یکی از پیش نیازهای اساسی در حوزه بهداشت و درمان رعایت نکات ایمنی و مراقبت های اولیه تاسفانه در سالیان گذشته بدلیل عدم  رعایت موارد ایمنی شاهد حوادث ناگوار در محیط های آزمایشگاهی بوده ایم

برهمین اساس برای اولین بار  کتاب ایمنی و بهداشت حرفه ای  توسط سازمان آتش نشانی و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تدوین و ارائه شده است که مطمئنا مورد نیاز دانشجویان خواهد بود.

موضوعات این جزوه به صورت زیر می باشد:

اطلاعات بیشتر