نوشته‌ها

منابع داده ها و ممیزی

چک لیست ممیزی داخلی ساختمان

چک لیست ممیزی داخلی ساختمان 

Internal audit checklist building 

 برای اینکه بعنوان مسئول ایمنی و hse تمام خطرات موجود در ساختمان و واحدها را شناسایی و ارزیابی کنید نیاز است که ممیزی داخل ساختمان را انجام دهید. این چک لیستی که ما تهیه کردیم لیستی از مهمترین سوالات را شامل می شود که با بررسی آنها می توانید ممیزی کاملی را از ساختمان انجام دهید. چک لیست موارد زیر را شامل می شود:

  • چک لیست ممیزی داخلی واحد مدیریت
  • ممیزی داخلی واحدهای شرکت
  • ممیزی داخلی واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست (hse)
  • ممیزی داخلی واحد آشپزخانه و رستوران
  • ممیزی داخلی واحد بهبود کیفیت و نماینده مدیریت
  • دفتر مرکزی (کلیه واحدها)
  • کالیبراسیون کارگاه ها
  • پیمانکاران
  • واحد ایمنی و بهداشت کارگاه

چک لیست از 236 سوال و 22 صفحه تهیه شده است که در زیر می توانید دانلود کنید:

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید