نوشته‌ها

کارگاههای تهیه مواد و سایر تاسیسات بیرونی

کارگاههای تهیه مواد و سایر تاسیسات بیرونی

عنوان

کارگاههای تهیه مواد و سایر تاسیسات بیرونی

مبارزه با گرد و غبار مستلزم رعایت احتیاطات و مواظبت های لازم در کارگاههای تهیه مواد معادن زغال سنگ٬ معادن فلزی و سایر معادن و استخراج سنگ٬به همان روشی که در کارگاه های زیرزمینی اعمال می شود می باشد.

موضوع اصلی در کلیه موارد یکسان بوده٬ یعنی منظور جلوگیری از استنشاق گر و غبار بوسیله کارگران است٬ منتها در بعضی کارخانجات ذوب فلزات به دلیل ارزش اقتصادی گرد و غبار متصاعده که حائز اهمیت است باید بوسیله نصب تاسیسات اضافی آنها را جمع اوری و دوباره به مصرف رسانید.

اطلاعات بیشتر