نوشته‌ها

لودر و مینی لودر (بابکت)

چک لیست لودر و مینی لودر (بابکت)

چک لیست لودر و مینی لودر (بابکت)

Checklist of loaders and mini excavators

ایمنی در کار با لودر

1- در هواي سرد از کمک استارت پیشنهادي سازنده استفاده کنید.
2- بعضی از مواد کمک استارت قابل اشتغال هستند. آنها را زیاد به کار نبرید.
3- هنگام استفاده از مواد کمک استارت سیگار نکشید و به هنگام مصرف محتوي آنها را نسوزانید و سوراخ نکنید زیرا امکان انفجار وجود دارد.
4- گاز حاصل از اگزوز ممکن است کشنده باشد. اگر لازم است که ماشین مدتی در فضاي بسته روشن باشد، باید تهویه کافی در محل تامین شود.
5- براي دید بهتر در روزهاي طوفانی، بار را پائین نگه دارید و اگر ممکن است در جهتی حرکت کنید که باد پشت سر شما باشد.
6- در جاهایی که احتمال خطر وجود دارد، باید حتی الامکان دو نفر با هم کار کنند، یک نفر براي کار ماشین و نفر دیگر براي راهنمایی و مراقبت.
7- از خطوط هوایی برق فاصله مناسبی داشته باشید.
8- از مصرف داروهاي خوابآور و آرامبخشها که موجب خوابآلودگی میشوند پرهیز کنید.
9- به هنگام استفاده از کابل براي انتقال بار، کابل نباید بریده و فرسوده باشد.
10- زمانی از ماشین پیاده شوید که ماشین کاملاً توقف کرده باشد.


11- در پلههاي نرم و خیس براي سهولت کار بهتر است از زنجیرهاي سیمی براي افزایش اصطکاك لاستیک استفاده شود.
12- داشتن گواهینامه ویژه کار با لودر براي متصدي آن الزامی است.
13- هیچکس حق ندارد بر روي تیغه لودر سوار شود.
14- نگهداري مواد قابل اشتعال در داخل کابین لودر ممنوع است.
15- یک عیب جزئی و مختصر میتواند باعث خسارت جدي شود. هر عیب و نقصی که در ماشین به وجود میآید
باید به سرپرست مربوطه گزارش داده شود.
16- از شوخی و مصرف مواد مخدر در محل کار خودداري شود.

در اینجا 59 سوال از لودرها و مینی لودرها تهیه شده است که به وسیله انها می توانید کلیه قسمت های دستگاه و نکات ایمنی در مورد آنها را بررسی کنید و مورد ارزیابی قرار دهید. قسمتی از این چک لیست ها به صورت زیر می باشد.

برای دیدن همه سوالات فایل پیوست شده را دانلود کنید.

نام پروژه:                                       , شماره پلاک یا سریال:                             , عنوان: لودر                         ,   دوره بازدید: 1- روزانه †   2- هفتگی† 3- ماهانه †

توضیحات تکمیلی

وضعیت ارزیابی

موارد بازرسی

ردیف

نامطلوب

مطلوب

لودر
آیا راننده گواهینامه ویژه و تجربه و سابقه کار با دستگاه را دارد؟1
آیا شیشه ها و آینه ها برای دید محیطی اپراتور به لحاظ شفافیت و عدم ترک و شکستگی مناسب است؟2
آیا راننده نکات ایمنی و فنی دستگاه را می داند؟3
کنترل کپسول اطفاء حریق و شارژ مناسب کپسول.4
آیا بازدید روزانه روغن (موتور, نمایشگر مخزن هیدرولیک) انجام می شود؟5
آیا راننده از وسایل حفاظت فردی استفاده می کند؟6
اپراتور الزاما در توقف های موقت و دایم, دستگاه را در حالت قفل کن دستی و استقرار پاکت روی زمین قرار دهد.7
در زمان پایان کار روزانه, علاوه بر بکارگیری دو مورد فوق از قفل کن کمرشکن استفاده نماید.8
آیا میدان دید راننده با توجه به ارتفاع دستگاه نسبت به جوانب دستگاه کافی است؟9
کنترل و ممانعت از عمل ناایمن بارگیری و حمل وسایل و اشیاء دیگر به وسیله پاکت و ناخن پاکت.10
کنترل و مراقبت به جهت جلوگیری از سوار شدن افراد دیگر در کابین راننده مخصوصا در پاکت.11
آیا قبل از شروع گودبرداری محل عبور لوله های گاز, آب و کابل برق و تلفن بررسی شده است؟12
آیا اپراتور در زمان خاکبرداری محل, نرمی و سفتی خاک را جهت استقرار دستگاه و عدم سقوط ان مورد بررسی قرار داده است؟13
کنترل نظافت و شستشوی دستگاه از محل اتصالها.14
کنترل نظافت و شستشوی دستگاه برای بازدید های روزانه15
کنترل سیستم خنک کننده موتور (شبکه اپراتور, سطح آب رادیاتور, شیلنگ های ارتباطی, عدم نشتی)16

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید