نوشته‌ها

چرا ایمنی؟

/
چرا ایمنی؟ نمی دانم چرا مردم ما فقط برای پزشکان و کلاً افراد شا…