نوشته‌ها

هفته سلامت و مشاغل

هفته سلامت و مشاغل

روز 7 آوريل برابر با 18 فروردین ماه(روز جهانی بهداشت) نام گرفته است و همه ساله برنامه هایی در گرامی داشت این روز درسراسر جهان برگزار می شود.اما نظر به اهمیت(سلامتی) در زندگی آحاد جامعه و نقشی که انسان می تواند در شکل دهی جامعه سالم داشته باشد.تعیین زمان بیشتر از یک روز برای گرامیداشت برنامه های مرتبط با سلامت و تکریم فعالیت های دست اندرکاران عرصه ی بهداشت و درمان مورد توجه قرار گرفت.در این راستا اداره کل روابط عمومي وزارت متبوع در سال 1381، پيشنهاد نامگذاری روزهای 24-18 فروردین ماه را به عنوان(هفته سلامت) به وزیر محترم وقت ارایه داد و با پیگیری های انجام شده در جلسه ی مورخ 20/04/81 کمیسیون نام گذاری روزهای خاص شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شد و با مصوبه ی جلسه ی 53 مورخ 05/08/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1382 در تقویم رسمی کشور گنجانده شد. از آن زمان به بعد همه ساله با اجراي برنامه های متنوع اين هفته گرامي داشته مي شود.

هفتة سلامت سال 1394 نيز همچون سالهاي گذشته با اجراي برنامه هاي مناسب و با موضوع: »ايمني غذا« گرامي داشته شود.در اين مجموعه برنامه هاي پيشنهادي اين هفته ارايه ميشود.

اطلاعات بیشتر