نوشته‌ها

طبقه بندی انواع حفاظ ماشین ها

طبقه بندی انواع حفاظ ماشین ها از نظر نوع و تاثیر عمل حفاظتی آن ها

طبقه بندی انواع حفاظ ماشین ها از نظر نوع و تاثیر عمل حفاظتی آن ها

Classification of types of shield machines of the type and effectiveness of protective action

معمولا ماشین ها و ابزاری که امروزه در صنعت بکار گرفته می شوند٬ به انواع و اقسام مختلف تقسیم بندی می شوند و هر یک از آنها نیز تنوع خاص خود را دارند. بنابراین نمی توان برای حفاظت از همه ماشین های صنعتی برنامه ای مشخص پیشنهاد کرد.

اصولا حفاظ ایمنی برای ماشین آلات٬ اغلب توسط کارخانه سازنده تعبیه می گردد٬ ولی گاه دیده می شود که به سبب عدم اگاهی و پایین بودن آموزش٬ در روزهای اولیه این حفاظ های ایمنی به دلیل اینکه ظاهرا مانع و مزاحم تولید هستند٬ برداشته می شوند که کار نادرستی است.

اطلاعات بیشتر