نوشته‌ها

ریگر (سیم بکسل انداز)

نمونه TBM کار با جرثقیل (اپراتور و ریگر)

/
نمونه TBM کار با جرثقیل (اپراتور و ریگر) در اینجا انواع نمونه TBM ( چکده …