نوشته‌ها

مکانیک و ساختار ها

مکانیک ها و ساختارها (Mechanics and Structures)

/
سرفصل های این مقاله به شرح زیر است:حالات نقص ساختاری ( Mode of  Structur…