نوشته‌ها

تجزیه و نمونه برداری امونیاک، اسید سولفوریک و اسید فسفریک

پارامترهای محیطی

پارامترهای محیطی Environmental parameters

توصیف مشخصات جوی محیط با اندازه گیری تعدادی از ویژگی ها امکان پذیر است. این ویژگی ها, کم و بیش توسط حواس انسان قابل درک هستند. در بحث شرایط جوی محیط کار, بر آن دسته از ویژگی ها تاکید می شود که ب سلامتی و کارایی انسان تاثیر گذار است. ویژگی های قابل اندازه گیری جوی که توصیفی ماکروسکوپیکی از محیط است ذیلا شرح داده شده اند:

1- دمای هوای

  • مفهوم دما

به طور کلی آنچه که معرف گرمی یا سردی ماده است, دما نامیده می شود. هر اندازه ماده ای گرمتر باشد دمای آن بیشتر و هر اندازه سردتر باشد دمای آن کمتر است. به عبارت دیگر دمای یک سیستم ویژگی ای است که تعیین می کند ایا یک سیستم یا سیستم های دیگر در تعادل گرمایی قرار دارند یا خیر.

اطلاعات بیشتر