نوشته‌ها

بیمه تامین اجتماعی

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

http://payamsabzdonya.com/resources/images/Untitled-2222.jpg

لینک زیر، اطلاعات کاملی از وضعیت سابقه بیمه
تامین اجتماعی شما را در اختیارتان قرارمی‌دهد
کد ملی را بدون خط تیره وارد نمایید
در قسمت شماره بیمه ، عدد 8 رقمی دفترچه قید شده در دفترچه بیمه تان را وارد کنید
درقسمت سریال شناسنامه فقط، عدد شش رقمی تایپ شود