نوشته‌ها

چک لیست ایمنی بهداشت حرفه ای

چک لیست های بهداشت حرفه ای

چک لیست های بهداشت حرفه ای

يكي از مسائل مورد نظر حين بازرسي از محيط هاي كاري تهيه چك ليست هاي بازرسي مي باشد. چك ليست ها در توضيح و تبيين مسئوليتها و فعاليتهاي بازرسي و تهيه گزارش از فعاليتهاي بازرسي ياري رسان مي باشد و امكان ثبت آسان و دقيق يافته ها و نظريه ها را به ما مي دهند. اين چك ليست ها توسط بازرس يا بازرسان مربوطه با دقت تكميل و رونوشتي از آنها در اختيار اعضاي كميته هاي ايمني و بهداشت محل مورد بازرسي قرار مي گيرد كه آنان ظرف موعد مقرر اقدامات لازم را به انجام رسانيده و موارد نقص مشاهده شده را برطرف مي نمايند.

در اینجا انواع چک لیست را برای شما اماده کردیم که میتوانید دانلود کنید:

 • چک لیست های بازرسی

download-icon-Taktemp-(10)

 

 • چک لیست سنگ سنباده

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست سلیندر

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست اره آتشی

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست ایمنی برق

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست ایمنی تراش

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست ایمنی ماشین مته سوراخ کاری

download-icon-Taktemp-(10)


 •  چک لیست ایمنی دیگ بخار با فشار متوسط (FIRE TUBE)

download-icon-Taktemp-(10)


این فایل شامل چندین چک لیست است که به شرح زیر میباشد:

 1. چک لیست پایش عملکرد واحد بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان ………..
 2. چک لیست پایش عملکرد مرکز بهداشتی درمانی
 3. چک لیست پایش عملکرد خانه بهداشت
 4. چک لیست پایش عملکرد پزشک خانواده

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست واحد های بهداشتی که شامل آبدارخانه؛ حمام؛ دستشویی؛رخت کن و سالن تولید می باشد.

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست فعالیتهای بهداشت حرفه ای در بیمارستان

download-icon-Taktemp-(10)


 • چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت حرفه ای در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اساس مدل OGP

download-icon-Taktemp-(10)

در صورتی که چک لیست مورد نظر خود را در لیست بالا پیدا نکردید به لینک زیر مراجعه کنید:

بانک چک لیست های بهداشت حرفه ای