نوشته‌ها

عملیات اطفا حریق در جنگل

سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق

سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق

خسارات حريق جزو حوادثي ميباشد که بيشترين تلفات جاني و مالي را بدنبال دارد

• اين حوادث معمولا بصورت طبيعي نميباشد و اکثرا توسط انسان بصورت عمد و يا غير عمد بوجود ميايد .
• در اکثر موارد ميتوان از وقوع آن جلوگيري نمود .
• و در موارد ديگر از گسترش آن جلوگيري نمود .

 

مقدمه
یكی از مسایل مهم و متداول در دنیای امروز، پیش‌بینی و استفاده از تجهیزات سیستم‌های اعلام حریق به منظور آگاهی از حریق در لحظات اولیه و به تبع آن نجات و خروج به موقع از محل حادثه و مبارزه با كانون بحران با اطلاع از موقعیت دقیق آن است. پژوهش‌ها و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان حفاظت از حریق و همچنین بروز آتش‌سوزی در گوشه و كنار جهان بیانگر این واقعیت است كه استفاده از این گونه تجهیزات اعلام و اطفای حریق بصورت اصولی با طراحی و اجرای مناسب می‌تواند منجر به كاهش مجموع خسارات جانی و مالی در هر مكانی گردد. در صورت ایجاد و یا ادامه آتش‌سوزی نیز به هرنحو نجات جان انسان ها با آگاهی و خروج بموقع امكان‌پذیر خواهد بود.

اطلاعات بیشتر