نوشته‌ها

رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی (SHERPA)

/
رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی (SHERPA) تهیه و تنظیم:…