نوشته‌ها

تکنیک هازپ (hazop)

کتابچه راهنمای آموزشی HAZOP

کتابچه راهنمای آموزشی HAZOP

فهرست:

  • رویکرد HAZOP

  • عضو تیم HAZOP

  • مسئول ثبت سوابق HAZOP

  • رهبر HAZOP

  • مدیر راه اندازی مطالعه HAZOP

حوزۀ کاربرد این آموزش

این راهنما برای کمک به شما برای ایفای نقش کامل خود در مطالعه HAZOP به عنوان یک عضو گروه، مسئول ثبت سوابق HAZOP یا رهبر، تهیه شده است. در عین حال، در این راهنما توضیح داده می شود که شما به عنوان یک مدیر که, مطالعه HAZOP را راه اندازی میکنید، باید انتظار کدام نتایج را داشته باشید.
این دوره درسی به طور گام به گام توضیح می دهد چگونه تکنیک ها عمل نموده و در مورد هر نقش راهنمایی لازم را داده تا
بتوان بهترین نتایج را با همکاری و تشریک مساعی به دست آورد.
آمادگی برای این کار بسیار مهم است و پیشنهاد می گردد که شما شروع خوبی داشته باشید .

فرایند هازپ

یک تکنیک گروهی است که جهت شناسایی مخاطرات و احتمال وقوع آن به ک ار می رود. آن را می توان در کارخانجات فرآوری در حال کار و کارخانجاتی که در مراحل مختلف طراحی قرار دارند، بکاربرد.

اصول بنیادی hazop

شناسایی مخاطره در اولین گام ، فرآیند منظمی است که هدف آن بهبود مدیریت ریسک می باشد.

چرخه فرایند hazop

شکست در شناسایی کامل منابع خطر، یک نگرانی عمومی رایج در مدیریت ریسک است.

جهت مشاهده کامل کتابچه فایل پیوستی را به صورت مستقیم دانلود کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

مطالب مرتبط:

مطالعه عملیات و خطر (hazop) دکتر غلام نیا
HAZOP:Hazard and Operability study