نوشته‌ها

مدیریت HSE پیمانکاران بر اساس راهنمای OGP

مدیریت HSE پیمانکاران بر اساس راهنمای OGP

مدیریت HSE پیمانکاران بر اساس راهنمای OGP 

HSE management contractors by OGP Guide 

 

آمارها و سوابق HSE معمولا بر این نکته دلالت دارند که پرسنل پیمانکاران بیش از پرسنل کارفرما در معرض رویدادها و آسیب ها قرار دارند و از طرفی کمتر نسبت به خطرات بالقوه کارگاه اشراف دارند . به همین دلیل برقراری تعامل صحیح ، منصف و کاربردی ما بین سیستم مدیریت HSE کارفرما و پیمانکار از اهمیت ویژه ای برخودار است .

با شتاب گرفتن فرایند حضور شرکت های پیمانکاران در صنعت و واگذاری عملیات اجرایی به ایشان ، برقراری یک سیستم مدیریت کارآ در این خصوص را الزامی می نماید . تعدد پیمانکاران ، تداخل کاری و اختیارات محدود ، عدم تعامل مناسب مابین کارفرما و پیمانکار و تفاوت در سطح میزان تعهد و راهبردی ایشان ، ابهام در شرح وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات افراد و لذا عملکرد متفاوت منجر به افزایش سطح ریسک و میزان رویداد ها و خسارات ناشی از کار در یک مجموعه می گردد .

راهنمای سازمان بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز (OGP) ، فازهای مختلف فرایند انتخاب پیمانکار را تا عقد قرارداد ، تحویل نهایی کار و برچیدن و ارزیابی عملکرد پیمانکار را از منظر مدیریت HSE تشریح می نماید .

اطلاعات بیشتر