نوشته‌ها

اقدامات مدیریت در جهت پیشگیری از حوادث

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 ( Occupational Health and Safety Management )

هر سازمانی باید فعالیت هایی تحت عنوان « مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای » داشته باشد تا کارگران بدون ترس از حادثه و بیمری های شغلی به کار ادامه دهند. این فعالیت ها بیشتر شامل تدوین دستورالعمل شیوه صحیح انجام کار٬ شیوه بازرسی٬ نحوه اندازه گیری از آلاینده های محیط کار٬ بهسازی محیط کار و مانند انها می شود. گرچه مدیران صنایع مسئولیت ها و وظایف فراونی به عهده دارند٬ اما طبق قانون کار متعهدند که اساسی ترین مسائل ایمنی و بهداشت کار را به منظور پیشگیری از اسیب ها و ضایعات انسانی رعایت کنند.

اطلاعات بیشتر