نوشته‌ها

مدیریت تغییر

ارزیابی و مدیریت تغییر در صنایع شیمیایی

ارزیابی و مدیریت تغییر در صنایع شیمیایی

چکیده:

مدیریت تغییر یکی از عوامل مهم سیستم های مدیریت ایمنی و زیست محیطی, نقش بسیار کلیدی در امنیت و کنترل واحدهای صنعتی دارد, می توان گفت که بسیاری از حوادث بزرگی که در صنعت رخ می دهد به علت نبود مدیریت تغییر مناسب می باشد؛ در واقع هر سیستم عملیاتی اگر به درستی مدیریت نشود می تواند بسیار خطرساز باشد. هدف از مدیریت تغییرات اطمینان از کنترل آن بخش از ریسک های بحرانی است که به سبب تغییر در سازمان, فرایند و تجهیزات, روش های اجرایی و … بررسی گردد تا اطمینان را حاصل نمایند که ریسک های بهداشت و ایمنی یا تاثیرات سوء بر محیط زیست ناشی از تغییرات به حداقل می رسند.

تغییراتی که می تواند نقاط بحرانی بهداشت, ایمنی و محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهند باید قبل از اعمال به طور سیستماتیک مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته و اصطلاحات لازم ایجاد شود تا با اجرای تغییرات خللی در روند عملکرد به وجود نیاید. رنامه مدیریت تغییر یک روند اجرایی سیستماتیک در مدیریت ریسک طی 9 مرحله ارائه می دهد. در این مقاله پس از بررسی انواع تغییرات, تبیین فرایند مدیریت تغییر و ارائه روندی سیستماتیک, به مطالعه موردی حادثه فلیکس برو پرداخته تا اثر گذاری مدیریت تغییرات در کاهش چشمگیر مخاطرات مشخص گردد.

موضوعات:

  • انواع تغییرات و نمونه های آن

  • تغییرات از نگاه دوره زمانی و اضطرار

  • مدیریت تغییر

  • مراحل سیستماتیک مدیریت تغییر

  • حادثه فلیکس برو

  • نتیجه گیری و منابع

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید: