نوشته‌ها

ایمنی ساختمان در صنایع فرایندی

مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی

مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی

مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی

رویکردهای رایج به موضوع ساختمانها در صنایع فرآیندی قبل از انتشار استاندارد API 752

 • برخی گروههای صنعتی, طراحان, شرکتهای بیمه گر و نیز برخی استانداردها راهنماهایی برای طراحی و نیز تعیین فواصل بین ساختمانها و تجهیزات فرآیندی ارایه می کردند
 • این راهنماها غالباً کلی و بر اساس تجربه بود
 • در مواردی همچون راهنماهای ارایه شده از سوی شرکتهای بیمه اولویت با حداقل خسارت اقتصادی و نه حفاظت از جان نفرات ساکن درساختمانها بود
 • این راهنماها کلی بوده و در آنها موارد متعددی از جمله پتانسیلهای خاص هر کارخانه بر اساس نوع فرآیند , میزان موجودی مواد خطرناک و…. لحاظ نشده بود.
 • وقوع حوادث فاجعه بار متعدد که در آنها ساختمانها و بویژه اتاقهای کنترل تخریب شدند خط بطلانی بر آن رویکردها کشید

برخی حوادث فاجعه بار

تلفات  وخسارات وارده به ساختمانها

شرح محنصر حادثهسالحادثه
تخریب کامل اتاق کنترل و کشته شدن 18 نفر در اثر ریزش سقف و شکسته شدن شیشه هاانفجار ابر بخار سیکلو هگزان1974

 فلیکس بورو

(انگلستان)

انهدام کامل ساختمانها و اتاقهای کنترل و کشته شدن 23 نفر و مصدومیت 100 نفرنشت شدید مخلوط گازهای اتیلن ,ایزوبوتن و هیدروژن و انفجار در اثر جرقه حاصل از سیستم تهویه اتاق کنترل1989فیلیپس پاسادنا

(آمریکا)

تخریب کامل دو اتاق کنترل

انفجار ابر گاز نشت یافته از یکی از پمپهای پالایشگاه1996

پالایشگاه کاکتوس

(مکزیک)

تخریب کامل هر دو اتاق کنترل پالایشگاه ,کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن 50 نفر دیگز

انفجار ابر گاز مایع نشت یافته از یکی از خطوط مرتبط با پالایشگاه2000

پالایشگاه بندر اجمدی کویت

مراحل سه گانه فرآیند تجزیه و تحلیل خطرات و مدیریت ریسک برای حفاظت از ساختمانها طبق استاندارد API RP 752

 • مرحله اول: شناسایی ساختمان و خطراتی که آن را تهدید می کند
 • مرحله دوم: ارزیابی ساختمان
 • مرحله سوم: مدیریت ریسک

عوامل موثر بر نوع حادثه و پیامدهای آن

 • خصوصیات ذاتی مواد فرآیندی
 • میزان آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری
 • طراحی واحد و تجهیزات کنترلی
 • چگونگی نشت و انتشار مواد

شاخصها و معیارهای سکونت (OCCUPANCY CRITERIA)

 • بار سکونت :(OCCUPANCY LOAD): مجموع زمانهایی که نفرات در ساختمان حضور می یابند
 • اشغال فردی (INDIVIDUAL OCCUPANCY) : درصدی از کل وقت کارکنان که در اتاق کنترل و یا دیگر ساختمانها می گذرد
 • بیشینه اشغال (PEAK OCCUPANCY): حداکثر افرادی که که ممکن است به هنگام حادثه در ساختمان حضور داشته باشند

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مدیریت ایمنی ساختمانها جهت کنترل خطرات انفجار
 • کاهش ریسک ناشی از انفجار بر اساس رویکرد  پیشگیرانه
 • کاهش ریسک ناشی از انفجار بر اساس رویکرد  محدود سازی
 • مدیریت ایمنی ساختمانها جهت کنترل خطرات آتش سوزی
 • کاهش ریسک ناشی از آتش سوزی
 • مدیریت ایمنی ساختمان جهت کنترل خطرات گازهای سمی
 • خطرات کنترل گازهای سمی و واکنش در شرایط اضطراری
 • کاهش ریسک گازهای سمی
 • چک لیست ارزیابی ساختمانها
 • نگاهی کلی به وضعیت ساختمانها در صنایع فرآیندی کشور
 • و …

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ارزیابی ایمنی غیر سازه ای در بیمارستان

چک لیست وضعیت ایمنی کارگاه های ساختمانی

⇐  مدیریت حوادث ساختمانی

⇐  اصول ایمنی و بهداشت کار

⇐  چک لیست ایمنی ساختمان