نوشته‌ها

مديريت ريسك- risk management

مديريت ريسك- risk management
پروژه های متعددی وجود داشته اند که با وجود برخورداری از وجهه و اعتبار فراوان، ناگهان دچار بحران های شدید شده اند و شکست های جبران ناپذیری را تجربه نموده اند. صرف نظر از علت بروز چنین شکست هایی در پروژه های مختلف، یک سوال در مورد همه آن ها مطرح می شود: آیا مدیران این پروژه ها بروز چنین مشکلاتی را پیش بینی نکرده بودند؟ به عبارت دیگر آیا برنامه برای شناسایی و مدیریت تهدیدهای داخلی و خارجی متوجه سازمان نداشته اند؟

راه حل اصلی و راهکار اجرایی مدیران پروژه ها برای شناسایی تهدیدها و ارزیابی اثرات نامطلوب آن ها در راستای پیشگیری از بروز مشکلات و کاهش پیامد های احتمالی، بهره گیری از یک برنامه جامع مدیریت ریسک است. به گونه ای که این موضوع به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در مرحله برنامه ریزی و اجرای پروژه ها تلقی می شود.
از این رو، با توجه به اهمیت و ضرورت بحث مدیریت ریسک در محیط های پروژه ای در این مقاله به معرفی اجمالی مدیریت ریسک و مفاهیم مطرح در آن پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:

منابع مورد استفاده:

 • نشریه تخصصی مدیریت پروژه – شماره اول
 • پایگاه جامع مهندسی صنایع
 • .کتاب pmbok
 • www.rmis.com
 • .www.irmi.com
 • www.iranpm.com
 • .www.bimeh-mag.ir
 • . www.forex.co.ir
 • www.aftab.ir
 • . www.elsevier.com
 • www.scinencedirect.com

تعداد اسلاید:
63اسلاید
دانشگاه امام حسین (ع)

10