نوشته‌ها

تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA)

تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA)

تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA)

تاریخچه LOPA

توسعه ی اولیه تجزیه و تحلیل لایه محافظ ( LOPA) در شرکت های اختصاصی انجام شده است. وقتی متد توسعه یافت و اصلاح شد، چند شرکت مقالاتی توصیفگر را در تلاشهای خود برای توسعه متد با تجربیات خود از LOPA و مثالهایی از کاربرد آن منتشر کردند. به ویژه مقالات مبحث در میان شرکت کنندگان کارگاه و کنفرانس بین المللی تحلیل خطر در ایمنی پروسه (CCPS) در اکتبر 1997 توافقی را به همراه آورد که کتاب توصیفگر متد LOPA بایستی توسعه یابد.

براساس این تلاشها مباحث طبق شرایط سیستم های ایمنی موثر (SIS) برای ارائه سطوح قابلیت دسترسی مورد نیاز رخ داده است. استانداردهای بین المللی و آمریکا (IEC) ویژگیهای طراحی و معماری SIS ها را توصیف کرده اند و بخشهای آموزنده، متدهایی را برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی مورد نیاز SIL ارائه کرده اند.

اطلاعات بیشتر