نوشته‌ها

جزوه برنامه ريزي و كنترل پروژه

جزوه برنامه ريزي و كنترل پروژه

تالیف: دکترحسن حاله

این جزوه در قالب 4 تا پاورپوینت و 3 تا PDF  میباشد که قسمتهای توضیح داده در هر کدام به شرح زیر میباشند:

قسمت اول موضوعات زیر را شامل میشود:

برنامه ريزي پروژه

 • فرآيند برنامه‌ريزي در يك نگاه
 • محدوده پروژه
 • شناسايي فعاليتهاي پروژه
 • بسته كاري
 • يك نمونه WBS

ايجاد شبكه پروژه

 • مراحل ايجاد شبكه پروژه
 • شبكه برداري
 • شبكه گرهي
 • برآورد مدت زمان فعاليتها
 • زمانبندي پروژه

جزوه شماره 2- كنترل پروژه 

 • فرآيند كنترل پروژه

جزوه شماره 3- موازنه زمان و هزينه

 • مدلهاي موازنه زمان-هزينه
 • مدل1- كاهش مدت زمان پروژه به مقداري قابل قبول
 • مثال- مدل شماره يك
 • مدل2- كاهش هزينه‌هاي پروژه
 • مثال- مدل شماره دو
 • روند توسعه ماتريس مسئوليتها
 • روند توسعه ماتريس مسئوليتها
 • توسعه ماتريس مسئوليتها

جزوه شماره 4- برنامه‌ريزي منابع

 • تخصيص منابع محدود
 • تخصيص منابع نامحدود (تسطيح منابع)

جزوه شماره 5- شبكه‌هاي پيشنيازي PN

 • تعيين توالي فعاليتها (بسته‌هاي كاري)
 • انواع ارتباط و وابستگي بين فعاليتها
 • ترسيم شبكه پيشنيازي
 • محاسبات زمانبندي در شبكه پيشنيازي

جزوه شماره 6- PERT

تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه

استفاده از تخمين سه زمانه

فرمولهاي تقريب ميانگين و واريانس فعاليتها

محاسبات زمانبندي در PERT

شبيه سازي مونت كارلو در PERT

—————————————————————————————————————————————————————-

تمرینا ، مثالهای مختلف و خیلی از موارد دیگه میباشد که من نتونستم تک تک آنها را براتون در اینجا بیان کنم. شما با دانلود فایل زیر میتوانید توضیحات کامل آن را مشاهده بفرمایید.