نوشته‌ها

nano technology-ایمنی فناوری نانو

ایمنی در مقیاس نانو

ایمنی در مقیاس نانو

سید محمد مروستی زاده

کارشناس ارشد شیمی، اداره کل کار و نیروی اجتماعی استان یزد

نانو تکنولوژی بعنوان یک فناوری کاربردی در ده های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.فناوری نانو از همگرایی علوم فیزیک، شیمی و زیست شناسی به وجود آمده است.این فناوری توانایی کار در سطح اتم و ایجاد ساختارهایی که نظم مولکولی کاملا جدیدی دارند را فراهم میکند.

موضوعات

 • مقدمه
 • تاریچه نانو ذرات
 • تعاریف
 • خواص نانو ذرات
 • مخاطرات فناوری نانو
 • استانداردها و تلاش های بین المللی در حوزه نانو
 • ریسک فناوری نانو
 • ارزیابی ریسک
 • مدیریت ریسک
 • روش های کنترل مواجهه با نانو ذرات
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید