نوشته‌ها

کلیات کتاب مهندسی حریق دکتر گلمحمدی

کلیات کتاب مهندسی حریق دکتر گلمحمدی

عنوان

کلیات کتاب مهندسی حریق دکتر گلمحمدی

با سلام خدمت مهندسین بهداشت حرفه ای

در اینجا قصد دارم فصل اول کتاب دکتر گلمحمدی را برایتان قرار دهم که موضوعات آن به شرح زیر است.

  • اهمیت مقابله با حریق
  • ماهیت حریق
  • مواد سوختنی
  • درجه اتش سوزی
  • خودبخود سوزی
  • تفاوت انفجار و حریق

اطلاعات بیشتر