نوشته‌ها

محاسبه و اندازه گیری مقدار ریسک

محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک

محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک

ریسک همیشه به صورت عددی یان می شود که معمولا از حاصلضرب احتمال وقوع در پیامد یا شدت واقعه بدست می آید. عدد ریسک واحد خاصی ندارد و به صورت تنها واحد معنی و مفهومی نخواهد داشت. مثلا اگه گفته شود که ریسک انجام کار یا فعالیت خاص برابر ۲۰۰ است هیچگونه مفهومی را نمی رساند. اما اگر ریسک دو کار مشابه یا انجام یک کار به دو روش مختلف و یا ریسک انجام کارهای متفاوت تعیین شوند٬ امکان مقایسه اعداد ریسک فراهم شده و بدین ترتیب اهمیت ها مشخص می گردد.

ماتریس ارزیابی ریسک

کپی بدون ذکر منبع بلامانع است.

منبع: کتاب کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت/تالیف: دکتر احسان ا… حبیبی با همکاری مهندس مجید علیزاده/ چاپ دوم/صفحه۹۰-۸۴/انتشارات فن آوران

پیوندک: https://acgih.ir/?p=9510

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید