نوشته‌ها

طراحی سیستم ارتینگ یا اتصال به زمین

کتابچه طراحی سیستم ارتینگ Earthing Design

کتابچه طراحی سیستم ارتینگ Earthing Design

کتابچه طراحی سیستم ارتینگ Earthing Design

مقدمه:

براي طراحي سيستم زمين مراحل كار بدين صورت است كه ابتدا بايد بيشترين مساحت زمين در دسترس جهت احداث سيستم زمين پست، تعيين گردد، سپس بعد از آن بايد يك مسیر بسته در محيط اين زمين ايجادگردد و هادي هاي موازي در داخل اين حلقة محيطي كه موازي هم و هم رديف تجهيزات است، قرار داد. براي آنكه تجهيزات را به سيستم زمين متصل نماييم از ميله هايي حلقوي شكل به نام ، پيك تيل (Pick tale) استفاده مي گردد.

قبل از شروع به فرمول نويسي در مورد طراحي زمين تعاريف مربوط به اين سيستم را بررسي مي نماييم:

تعاريف:

 1. 3Io :(جريان اتصال كوتاه تك فاز): براي تعيين سطح مقطع سيم هادي ها استفاده مي شود.
 2. . IG: بيشترين جريان عبوري از شبكه زمين به زمين با در نظر گرفتن مؤلفة dc
 3.  ρ: مقاومت مخصوص خاك با واحد Q.m
 4. ρs: مقاومت مخصوص لاية سطحي
 5. hs: ضخامت لايه سطحي بر حسب متر.
 6. Cp: رشد جريان اتصال كوتاه فاز به زمين كه بين 101 تا 105 لحاظ مي شود.
 7. tC: زمان تداوم جريان اتصال كوتاه كه براي محاسبة سطح مقطع هادي هاي سيستم زمين استفاده مي شود.
 8. tf:   زمان تداوم جريان اتصال كوتاه كه براي محاسبة ضريب تأثير مؤلفه dc استفاده مي شود.
 9. ts: زمان تداوم شك الكتريكي.
 10. h: عمق شبكه سيستم زمين.
 11. d: قطر هادي هاي شبكة زمين.
 12. A: كل مساحت موجود كه توسط شبكة زمين احاطه مي شود، بر حسب متر مربع
 13. D: فاصله بين هاديهاي موازي.
 14. Df: ضريب تأثير مؤلفة dc
 15. n: تعداد هاديهاي موازي در يك ضلع شبكه.
 16. Km: ضريب اصلاح فاصله براي تعيين ولتاژ مش.
 17. Em: ولتاژ مش در مركز مش گوشه كه بر حسب ولت است.

مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • محاسبه ولتاژهای قابل تحمل گام و تماس
 • تعیین مقاومت معادل زمین
 •  محاسبه IG
 • محاسبه GPR
 • محاسبه طول میله عمودی L
 • بررسی یک مثال عملی از طراحی ارتینگ
 • اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک
 • مطالعه ولتاژ انتقالي و جستجو براي نقاط خطرناك
 • حفاظت تجهیزات ارتینگ در برابر صاعقه Lightning Protection

  • حفاظت از صایقه با استفاده از نیزه
 • طراحی روشنایی

این پست بروزرسانی شده است و پاورپوینت سیستم اتصال به زمین با موضوعات زیر پیوست شد.

 • تعريف سیستم زمين
 • الکترود زمين (Earth electrode)
 • سيستم هاي متداول درشبكه برق از نظر زمین
 • اندازه گيري مقاومت ويژه خاك
 • مشخصات چاه ارت
 • آیین‌نامه‌ ایمنی تاسیسات‌ الکتریکی با اتصال‌ به‌ زمین‌
 • تعاریف مربوط به سیستم های اتصال به زمین و تجهیزات آن

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با کتابچه طراحی سیستم ارتینگ Earthing Design داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول اندازه گیری مقاومت های الکترودهای اتصال به زمین (سیستم های ارتینگ)

مرجع کاربردی ایمنی و سیستم های اتصال به زمین (ارتینگ)

⇐  نرم افزار محاسبه و طراحی سیستم ارتینگ GEM

ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

آیین نامه ارتینگ و آتش سوزی