نوشته‌ها

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

 فرمت: PDF   تعداد صفحات: 20

فهرست:

 • مقدمه
 • هدف
 • پیشگفتار
 • نحوه استفاده از فرم ها

 • فرم بیماریها و آسیبهای مرتبط با کار

 • اقدامات پزشکی

 • طبقه بندی بیماریها

 • محاسبه ضرایب وقوع بیماری یا آسیب

 • برگه کاری

 • فرم 300

 • نحوه تکمیل فرم 300

 • فرم A 300

 • برگه کاری جهت تکمیل نمودن فرم خلاصه

 • فرم 301


مقدمه:

اندازه گیری عملکرد از طریق ترسیم نموداری عوامل تأثیر گذار بر وقوع آسیب و یا بیماریهای شناسایی شده مرتبط با کار افراد، امکان بررسی وضعیت موجود را برای کارشناسان فراهم می نماید. این امر سبب تسریع در امر شناسایی مشکلات و بالطبع ارائه راه حل برای رفع آنها می گردد. روش اجرایی ثبت آسیب و بیماریهای مرتبط با کار به کارشناسان در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و نحوه بررسی و پردازش اطلاعات کمک می نماید. لذا از کارشناسان بهداشت حرفه ای و مسئولین ذیربط در صنعت نفت انتظار می رود بصورت هماهنگ، مطابق با روش درج شده در این مجموعه عمل نمایند و با مرور بر برنامه ها، پیشرفت در بهبود روشهای جاری را فراهم نمایند.

هدف: حذف و یا کنترل آسیب ها و بیماریهای مرتبط با کار در صنعت نفت از طریق شناسایی، ارزیابی و بررسی پیامدهای هر یک

دامنه: کلیه واحدهای عملیاتی صنعت نفت نظارت و حصول اطمینان از صحت اجرای این روش اجرایی بر عهده مدیریت HSE شرکتهای اصلی ذیربط
می باشد.

مرجع: 2004 -OSHA Forms for Recordling Work- Related Injuries and Illnesses

پیشگفتار

فرم ۳۰۰ بمنظور طبقه بندی نمودن بیماریها و آسیب های مرتبط با کار (هنگامی که حادثه ای اتفاق افتاده)، تعیین دامنه و شدت موارد و همچنین ثبت جزئیات و چگونگی وقوع آن استفاده می شود.

– ضروریست تمامی واحدهای بهداشت حرفه ای در ساختار نظام مدیریت HSE این فرم را در اختیار داشته، ماهیانه تکمیل نموده و در فواصل زمانی سه ماهه ( فصلی) به ستاد HSE شرکتهای اصلی ارسال نمایند.

– ستادهای HSE شرکتهای اصلی باید موارد را تکمیل فرم را بهمراه تحلیل های انجام شده و ارائه برنامه ها و راهکارهای کاربردی حذف و یا کنترل عوامل زیان آور و پیشگیری از وقوع بیماریها و آسیب های ناشی از کار را هر شش ماه یکبار به ستاد HSE وزارت نفت ارسال نمایند.

– جهت تکمیل اطلاعات مندرج در فرم ۳۰۰، می بایست از سوی مدیریت HSE ذیربط قبلا هماهنگی های لازم با طب صنعتی بعمل آمده و مطابق با برنامه ریزیهای قبلی موارد مورد نیاز دریافت گردد.

تمامی شرکتها و واحدهای صنعت نفت می بایست در پایان هر سال فرم تکمیل شده A ۳۰۰ را پس از حذف اسامی کارکنان در معرض دید نصب نمایند تا کارکنان از بیماریها و آسیب هایی که در محل کارشان رخ داده آگاهی یابند.

« مطلع نمودن کارکنان از سوابق بیماریها و آسیب های ناشی از کار سبب افزایش آگاهی عمومی و از سوی دیگر تسریع در اجرا و بهبود روش ها و برنامه های موجود می گردد».

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ثبت اطلاعات ارگونومی در پرونده معاینات شغلی

راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث

⇐ بیماری های شغلی در صنعت

⇐ اصول تشخیص بیماری های ناشی از کار