نوشته‌ها

ایمنی و بهداشت حرفه ای

طراحی روشنایی محوطه ها و معابر

طراحی روشنایی محوطه ها و معابر

Landscaping and street lighting design

مهمترین تفاوت محیط های سربسته و محوطه های باز, وجود و عدم وجود سطوح انعکاسی است. در داخل اماکن یکی از عوامل توزیع روشنایی, بازتابش سطوح است که خود بعنوان منابع ثانویه در تامین روشنایی ایفای نقش می نماید. در محوطه های باز اغلب تنها سطح بازتابشی, زمین است. فضای عمومی مثل پاک ها, معابرها, مکان های تفریحی, پارکینگ ها, نمایشگاه ها, محوطه های ورزشی, زمینهای ورزشی و فضا های شغلی مانند کارگاه های روباز, معادن, ایستگاه های پلیس از این جمله اند.

در طراحی روشنیی محوطه ای همان اصولی حاکم است که در طراحی داخلی و طراحی موضعی بیان گردید. اما ملاحظات ویژه ای نیز باید رعایت گردد که در اینجا به آن پرداخته می شود.

اطلاعات بیشتر