نوشته‌ها

پرتوی بتای منفی و مثبت (نگاترون, وزیترون)

پرتوی بتای منفی و مثبت (نگاترون و پوزیترون)

پرتوی بتای منفی و مثبت (نگاترون و پوزیترون)

هرگاه عدم تعادل انرژی در هسته بدلیل افزایش نسبت نوترون به پروتون باشد در اینصورت یک نوترون به پروتون تبدیل می گردد که نتیجه آن کاهش یک نوترون در هسته و افزایش یک پروتون است که خود گامی در جهت تعادل این چنین هسته هایی خواهد بود. در بسیاری موارد این فروپاشی منجر به ایجاد یک عنصر پایدار می گردد.

 …+ n→p+ + ß

این واکنش معمولا میزان انرژی تولید می کند که صرف سرعت دادن به ذره بتا می شود.

چون در فروپاشی نوترون در بسیاری موارد علاوه بر بتای منفی ذره پیگری نیز تابش می شود که نوترینو نام دارد آن ذره نیز دارای انرژی هست لذا انرژی ذره بتا در تمام واکنش ها یکسان نخواهد بود. بدین سبب می توان پذیرفت که پرتو بتای منفی دارای طیف انرژی باشد.

در صورتی که در معادله فروپاشی هیچ ذره دیگری بجز بتای منفی و پروتون ایجاد نشود بیشترین میزان انرژی پرتو بتای منفی را خواهیم داشت.

هرچه میزان انرژی پرتو نوترینو بیشتر شود میزان انرژی پرتوی بتا کمتر خواهد بود.

برد و قدرت نفوذ بتا در مواد با انرژی ماکزیمم آن رابطه دارد.

میزان انرژی آن از پرتوی آلفا بسیار کمتر است .

جرم این پرتو برابر جرم الکترون است که ۱/۸ پرتوی آلفا می باشد.

دارای یک واحد باالکتریکی است و میزان انرژی (یونش ویژه کمتری نسبت به الفا دارد)

عمق نفوذ آن از الفا بیشتر است ولی در کل قدرت در کل قدرت نفوذ بالایی در مواد ندارد.

براحتی میتوان جلو پرتوگیری خارجی (بتا) را با یک ورقه آلومینومی (۳ میلیمتری) گرفت.

برای دیدن ادامه مطلب فایل پیوست شده را دانلود کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید