نوشته‌ها

مجوز انجام کار یا پرمیت

راهنمای سيستم مجوز انجام كار

راهنمای سيستم مجوز انجام كار

 

چرا باید سیستم مجوز انجام کار وجود داشته باشد؟

سيستم پرميت يكي از سيستمهاي كار ايمن است و اگر به درستي طراحي شود ميتواند . از حوادث جلو گيري كند . ودر واقع يكي از حفاظهاي يك مجموعه محسوب مي شود .و اين سيستم بايد با سيستم قفل زدن و برچسب زدن كامل شود در واقع اين دو سيستم با هم ميتوانند يك چرخه را كامل نمايند.

پرمیت: اجازه نامه رسمی مکتوب برای اشخاص، برای انجام کارهای تعمیراتی حساس در کارخانه ها ، سایتهای کاری ویا کاری بر روی یک قطعه ازیک ابزار.

اطلاعات بیشتر