نوشته‌ها

چک لیست ایمنی

نمونه فرم های مجوز ایمنی در مشاغل

نمونه فرم های مجوز ایمنی در مشاغل

نمونه فرم های مجوز ایمنی در مشاغل

در اینجا نمونه مجوزهای لازم برای مشاغل مختلف قرار می گیرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

  • مجوز محصورسازی کارگاه و نصب علایم هشداردهنده و ترافیکی قبل از شروع فعالیت پروژه
  • مجوز شروع حفاری
  • مجوز تردد ماشین آلات به تصفیه خانه
  • مجوز ورود به فضای بسته
  • مجوز کار سرد و گرم
  • مجوز کار در رادیوگرافی
  • مجوز کار در شب
  • مجوز کار در ارتفاع
  • پرمیت دار بست بندی
  • پرمیت پرتوهای یونساز

این پست به مرور کامل می شود و نمونه فرم های دیگر قرار می گیرد.

 

مطالب هم گروه:

راهنمای سيستم مجوز انجام كار

دستورالعمل مجوزها (برای پیمانکاران)

مجوز انجام کار یا پرمیت