نوشته‌ها

مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎
اين مجموعه شامل مقاله مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی مي باشد.شرکتها عملیات اساسی تجارت خود را به منظور بهبود کیفیت کالا و خدمات  و افزایش بهره وری مورد مهندسی مجدد قرار می دهند. زمانی که عملیات اساسی یک تجارت مورد مهندسی دوباره قرار می گیرد راههای جدید مدیریت و کنترل مورد نیاز است .در این مقاله یک سیستم حسابهای پرداختنی و کنترلهایی که باید در سیستم وجود داشته باشد ، مورد مهندسی مجدد قرار گرفته اند توضیح داده شده است .

مهندسی دوباره بسیاری از طرحهای ابتکاری نظیر  مدیریت کیفیت جامع ،ترکیب و ادغام ، تجدید سازمان که در رسیدن به اهداف مورد انتظار شکست خورده بودند را  به هم پیوند داد.شما ميتوانيد اين مقاله را رايگان از سايت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای دانلود کنيد.

فهرست :

خلاصه
مقدمه
اصول واهداف مهندسی دوباره
هفت هدف مهندسی دوباره در تجارت
مدیریت و مهندسی دوباره
کنترلهای داخلی
ارزیابی ریسک
توسعه و نگهداری سیستم
مجوزها
ورود ،پردازش و ذخیره سازی داده ها
انتقال داده ها
نتیجه گیری
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
پانوشت
منابع