نوشته‌ها

msds فارسی مواد شیمیایی

مجموعه msds های مواد شیمیایی

مجموعه msds های مواد شیمیایی

مجموعه msds های مواد شیمیایی

 در این مجموعه MSDS مواد شیمیایی زیر پیوست شده است:
 • MSDS سيليكاژل
 • MSDS استالدئيد
 • MSDS اسيداستيک
 • MSDS استن
 • MSDS اسيدنيتريک
 • MSDS هيدروکسيد آلومينيوم
 • MSDS بنزن
 • MSDS اسید بوریک
 • MSDS بوتانول
 • MSDS کاربید کلسیم
 • MSDS منو اکسید کربن
 • MSDS کلروفروم
 • MSDS 2 – متیل 2 – بوتانول DME
 • MSDS فرمالدئيد
 • MSDS گچ
 • MSDS هيدرازين
 • MSDS گاز هيدروژن
 • MSDS سرب
 • MSDS اکسيد منيزيم
 • MSDS متيلن بيس فنيل اىزوسيانات MDI
 • MSDS گاز طبيعى یا گاز متان
 • MSDS متانول یا (متيل الکل)
 • MSDS فنول
 • MSDS اسيد فسفريک
 • MSDS تولوئن
 • MSDS اسيد بوريک
 • MSDS کاربيد کلسيم

این مجموعه را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید.

فرمت: PDF | حجم: 7MB

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید


خدمت کاربران باید عرض کنم که علاوه بر مجموعه بالا پک کامل مجموعه msds های مواد شیمیایی قبلا در سایت قرار گرفته است و در لینک زیر لیست کامل مواد را می توانید مشاهده کنید:

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مجموعه msds های مواد شیمیایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هرگونه مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.