نوشته‌ها

صدا و اثرات آن

مجموعه نرم افزار های صدا

مجموعه نرم افزار های صدا

در چند نمونه های پر کاربرد از نرم افزارهای ارزیابی صدا در محیط کار قرار گرفته است که می توانید به صورت مستقیم دانلود و استفاده کنید.

1- Daily Noise Exposure Calculator

2- Hearing Calculator

3- Weekly Noise Exposure Calculator

4- راهنماي نرم افزار

  • هرگونه سوالی در این رابطه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.