نوشته‌ها

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PsycBite

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PsycBite

PsycBITE  یک پایگاه اطلاعاتی است که مطالعات شناختی، رفتاری و درمان های دیگر برای مشکلات روانی و مسائل رخ داده به عنوان یک نتیجه از اختلال اکتسابی در مغز ((ABI را فهرست می کند. این مطالعات از لحاظ کیفیت روش شناختی خود رتبه بندی میشوند، و از جنبه های مختلف دیدگاه های علمی ارزیابی می شوند.
این پایگاه به پزشکان، دانشجویان و محققان امکان دسترسی آزاد به مطالعات مذکور را می دهد، بنابراین کاربران را قادر می سازد به جستجوی مقالاتی که ممکن است به عملکرد بالینی خود و یا تحقیقات خود مربوط  باشند، در یک روش زمانمند بپردازند.
انواع مطالعات موجود در PsycBITE:

  • بررسی های سیستمیک (SR)
  • کارآزمایی های کنترل شده تصادفی (RCTs)
  • کارآزمایی های کنترل شده غیر تصادفی (non-RCTs)
  • مجموعه موارد بالینی (CS)
  • طرح های شرکت کننده منفرد (SPDs)

هدف PsycBITE:

  • قادر ساختن متخصصان بالینی به منظور شناسایی، ارزیابی و اجرای سریع مداخلات مبتنی بر شواهد برای مسائل روانی تجربه شده توسط افراد مبتلا به اختلال اکتسابی در مغز
  • قادر ساختن دانشجویان و محققان رشته های مختلف به منظور یافتن مقالاتی مربوط به زمینه مطالعاتی خود

مخاطبان PsycBITE: متخصصان بالینی، پژوهشگران و دانشجویان
سال راه اندازی: 2004
تهیه کننده: دانشگاه سیدنی استرالیا
شیوه های جستجو در PsycBITE:

  • جستجوی ساده: جستجو بر اساس کلیدواژه
  • جستجوی پیشرفته: جستجو بر اساس کلیدواژه، نام نویسنده (ها)، نام مجله، زبان، سال انتشار، حداقل نمره، قسمت مورد نظر، مداخله، گروه نورولوژیکی، روش، شیوه ارائه سرویس و گروه سنی

لینک دسترسی:
http://www.psycbite.com