نوشته‌ها

ایمنی و حفاظت فنی

مجموعه قوانین و آیین نامه های مورد استناد بهداشت حرفه ای

مجموعه قوانین و آیین نامه های مورد استناد بهداشت حرفه ای

Codes and regulations referred to Occupational Health

با سلام خدمت کابران عزیز

در این بخش سعی کرده ایم که از مهمترین قوانین و ایین نامه های بهداشت حرفه ای که کاربرد زیادی در بهداشت حرفه ای دارند در این مجموعه گرداوری کنیم و به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم.

این قوانین و آیین نامه ها به شرح زیر هستند:

  • قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی (1 ماده و یک تبصره)
  • آیین نامه کارهای سخت و زیان آور (20 ماده و3 تبصره)
  • حفاظت فنی و بهداشت کار(19 ماده و 22 تبصره)
  • قانون تامین اجتماعی ( 8 ماده )
  • آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (6 ماده و 8 تبصره)

اطلاعات بیشتر