نوشته‌ها

مجله ارگونومی

مجلات ارگونومی (Journal of Ergonomics)

مجلات ارگونومی (Journal of Ergonomics)

از ابتدای سال 92 تا الان مجله های ارگونومی در 5 دوره ارایه شده اند که تعداد مجلات ارگونومی ثبت شده در هر دوره به صورت زیر است:

  1. دوره اول 24 مجله
  2. دوره دوم 32 مجله
  3. دوره سوم 32 مجه
  4. دوره چهارم 32 مجله
  5. دوره پنجم 17 مقاله

اطلاعات بیشتر