نوشته‌ها

آموزش شناخت و اطفاء انواع حریق (PDF)

آموزش شناخت و اطفاء انواع حریق (PDF)

مقدمه:

آتش عامل مخرب مهمی است که در صوت عدم رعایت نکات ایمنی موجب خسارات مالی و جانی فراوان میشود و باب بسیاری از بلایای طبیعی همراه است. اتش سوزی هایی که به دنبال سیل, زلزله, انفجار یا سایر حوادث ایجاد میشود اغلبی بیش از فاجعه اصلی ویرانی به دنبال دارند. اتش عبارت است یکسری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال به عبارت ساده تر آتش حاصل واکنش یک ماده سوختنی با اکسیژن هوا است که همراه با تولید نورو حرارت میباشد.

مقاله زیر شامل موضوعات زیر میباشد:

 • ماهیت حریق
 • طبقه بندی حریق (دسته a,b,c,d)
 • تعریف خاموش کننده دستی
 • ماده اطفایی
 • خاموش کننده محتوای اب
 • خاموش کننده محتوای پودر
 • خاموش کننده محتوای کف
 • خاموش کننده محتوای مواد هالوژنه
 • چگونگی کاربرد کلی انواع خاموش کننده ها
 • نکات ضروری در اتش سوزی ساختمان
 • نکات پیشگیری از اتش سوزی

حتما بخوانید: مقالات ایمنی حریق