نوشته‌ها

ارزیابی ریسک به روش ETBA

چک لیست انرژی های ETBA

چک لیست انرژی هایETBA

Energy checklist ETBA

با سلام خدمت کاربران عزیز

در اینجا قصد داریم که همه انرژی هایی که در ارزیابی ریسک ETBA مورد استفاده قرار میگیره را معرفی کنیم.

شما برای هر ارزیابی ریسک که بخواهید با روش ETBA انجام بدهید باید کلیه انرژهای که در کارخانه, کارگاه یا محیط کار وجود دارد از طریق برگه کاری (چک لیست) مشخص کنید و سپس هر یک از این انرژی ها رو وارد جدول می کنید و عدد ریسک مربوط به آن انرژی را تعیین کنید. برای مثال در صورتی که سیستم ما رو باز باشد و در محیط بیرون باشد ما می توانیم انرژهای شرایط جوی (گرما,سرما,باد,باران و برف و …) را به ان نسبت دهیم و تاثیر این انرژی را بر روی انسان, محیط و تجهیزات بررسی میکنیم. بعضی از انرژی ها به طور مثال فقط به تجهیزات آسیب می رسانند که در این صورت ما این انرژی را فقط برای تجهیزات در نظر می گیریم.برای درک بهتر به دو مثال زیر توجه کنید:

اطلاعات بیشتر