نوشته‌ها

روشهای کالیبراسیون وسایل نمونه بردار

روشهای کالیبراسیون وسایل نمونه بردار

روشهای کالیبراسیون وسایل نمونه بردار

روشهای کالیبراسیون وسایل نمونه بردار

جهت ارزیابی وسایل نمونه برداری وهمچنین وسایل قرائت مستقیم که جهت نمونه برداری از آلاینده ها در هوای محیط مورد استفاده قرار می گیرند. بایستی غلظت معینی از آلاینده را تهیه نموده و بر اساس آن میزان بازیافت٬ دامنه حساسیت و کیفیت نمونه برداری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دارد. همچنین با تهیه غلظت های معینی از مواد سمی میتوان به تاثیر کمی بر روی حیوانات آزمایشگاهی پی برد. در اینجا ما کلیه وسایل و روشهایی که برای نمونه برداری مورد استفاده قرار می گیرد جمع آوری کرده ایم که هر کدام از این روش ها به شرح زیر هستند.

روشهای استاتیکی و دینامیکی

روشهای استاتیکی شامل:

 • استفاده از بطری ها
 • استفاده از سرنگ ها
 • استفاده از کیسه ها
 • لوله های نشر گاز
 • کپسول های تحت فشار

روش کالیبراسیون مداوم یا روش دینامیکی

 • سیستم رقیق سازی
 • سیستم سالتزمن
 • سیستم کتابیش
 • سیستم ppm Marker
 • سیستم stack gas calibrator

در اخر اضاف کنم که هر کدام از روش با تصاویر که گرفته شده از کتاب دکتر عبدالرحمن بهرامی می باشد ضمیمه شده است نا درک بهتری از این روش ها حاصل شود.

این پست در تاریخ 96/9/20 بروز رسانی شده است و روش کالیبراسیون دستگاه های زیر نیز به ان اضاف شده است.

 • کالیبراسیون گازمترتر توسط بطری ماریوتی
 • کالیبراسیون گازمتر خشک توسط گازمترتر کالیبره شده
 • کالیبراسیون روتامتر توسط فلومتر حباب صابون و گازمتر تر

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید