نوشته‌ها

نرم افزارهای آموزشی

نرم افزارهای آموزشی

لینک های ذیل حاوی لوح های فشرده چند رسانه ای در زمینه های مختلف ایمنی و بهداشت می باشد که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و تحت عنوان طرح آموزش همگانی ایمنی تهیه و تنظیم گردیده و بصورت رایگان در اختیار کلیه علاقه مندان قرار گرفته است. لذا شما کاربر گرامی می توانید از طریق لینک های ذیل بصورت مستقیم فایل های مربوط به هر یک از عناوین این مجموعه را دانلود نمائید.

1. لوح فشرده ایمنی ماشین آلات صنعتیhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
2. لوح فشرده ایمنی در کارگاه های ساختمانی.https://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
3. لوح فشرده ایمنی در حمل و نقلhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
4. لوح فشرده عوامل فیزیکی زیان آور محیط کارhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
5. لوح فشرده اصول پیشگیری آتشhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
6. لوح فشرده ارگونومیhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
7. لوح فشرده عوامل شیمیایی زیان آور محیط کارhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
8. لوح فشرده بهداشت محیط.https://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
9. لوح فشرده وسایل حفاظت فردیhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png
10. لوح فشرده ایمنی برقhttps://acgih.ir/wp-content/uploads/2013/09/btownjCx85KO0yGK.png