نوشته‌ها

فیلم آموزشی حادثه گیر کردن دست کارگر در دستگاه

/
بسیار اتفاق افتاده است که بی دقتی یا سهل انگاری سبب حوادثی ش…